Till Salu
Hello world

Valpar till Salu


Hanvalpar efter Sätters Siri och Sätters Kickass Håkan finns kvar att tinga. Leveransklara från 14 sept.


Siri är en väldigt rastypisk tysk, jagar allt vilt. Skjutet alla klövvilt för henne, samt grävling, mink och räv. Hon har bra tempo på söket och driver mellan 15-30 minuter beroende på vilt och kontakt. Favoritiserar Vildsvin där det ofta kan vara lite längre jobb om hon har bra kontakt. Återgången är hundraprocentig vilket jag tycker är ett måste hos mina hundar. Skärpan är fullt tillräcklig på vildsvinen som sällan står still någon längre tid för henne.

Hon funkar bra på grytjakterna. Där hon både spränger räv och fungerar som förliggare på grävling. Samt används flitigt på minkjakt.


Sätters Kickass Håkan Kommer ur en kull vi tog på Stella en av kennelns tidigaste avelstikar. Är en kull på 10 som har varit riktigt jämn och bra. Riktiga jaktmaskiner med bra drevtider och bra återgångar. Håkan är en av de unga hanar ur kullen som stuckit ut hakan mest vad gäller både jakt och prov. Idag ägs han av Mathias Abraham som gjort ett riktigt fint jobb med den hanen.

Meriter Siri

Fält 159 poäng 1:a pris

Ga kvalitet 1

Utställning Excellent

Vildsvinsprov i det fria Godkänt

Grytjaktprov förliggare 1:a pris


Meriter Håkan

Fält 97 poäng Utmärkt

Anlagsprov vildsvin 42 poäng Utmärkt

Tyskt vildsvinsprov hägn S/

Ga kvalitet 1

Utställning Excellent


Båda föräldrarna är självklart avelsgodkända och fria från Myo samt pll.

För kontakt skicka mail till jon.magnusson@kenneludda.se

eller nås jag via 0730887697

PAST ACTIVITIES