Hundar till salu/Avel

Inga valpar väntas innan våren 2021.

Då kommer Mariebergs Xperta att paras

Sätter´s Gussen kommer också att paras

Sätter´s E Gaby kommer också att paras